Slagsmål og mistanke om narkotikabruk

I natt har det vore amper stemning fleire plassar i fylket.

Politi - (illustrasjon)

NOK Å GJERE: Politiet måtte vere på plass fleire stader i fylket natt til søndag på grunn av bråk og slåsting.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Første melding til politiet kom klokka 00.57. Den gjekk ut på at to personar slåst i Øvre Årdal. Politiet reiste til staden og ordna opp.

Ein time seinare var det fire personar i Flora kommune som fekk seg eit møte med politiet. Alle saman vart brakt inn til Flora politistasjon for sjekk etter mistanke om bruk av narkotika.

Ved halv tretida reiste politiet til eit slagsmål på ein utestad i Førde. Det heile vart ordna opp på staden.

Litt seinare kom meldinga om enda meir slåsting. Denne gongen i Eid kommune. Ein person var blitt slått til av ein annan. Det hadde også vore munnhoggeri. Politiet reiste til staden for å mekle mellom dei to.

Også frå Sogndal kom det melding om krangling og bråk. Dette skal ha skjedd utanfor ein pub i bygda. Ingen patrulje vart sendt til staden.

.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.