NRK Meny
Normal

Skulka Tall Ships møte

Rådmannen i Vågsøy, Ørjan Raknes Forthun, deltok på berre seks av 43 møter i hovudkomiteen for Tall Ships Races.

Rådmann Ørjan Raknes Forthun

Rådmann Ørjan Raknes Forthun

Foto: Håkon Eltvik / NRK

I det avgjerande fjoråret, då sjølve seglskutearrangementet gjekk av stabelen, deltok han på berre to av 12 møter.

– Utruleg

Heilt utruleg, seier Asgeir Solheim, gruppeleiar i Senterpartiet.

– Han burde vore med på desse møta, for dette var eit stort engasjement som involverar mykje økonomi, og han var jo økonomiansvarleg for dette. Så då burde han ha delteke i alle møte, og sett seg inn i at alle kontraktar og slikt var riktig, seier han.

Det er i rapporten frå kommunerevisor Markvard Sunde det kjem fram at rådmannen, som var økonomiansvarleg for heile arrangementet, i stor grad var fråverande frå møta i den viktige hovudkomiteen.

Av i alt 43 møter, deltok Raknes Forthun på berre seks av dei. I 2008, då dei viktige avgjerdene vart tekne, deltok han på berre to møter. Solheim trur underskotet på 15 millionar kroner ville vore lagt lågare dersom rådmannen hadde prioritert Tall Ships Races-førebuingane høgare.

Fekk referat

Rådmann i Vågsøy, Ørjan Raknes Forthun, meiner det ikkje var avgjerande å vere fysisk var på plass på så mange møter.

– Eg var godt informert både i for- og etterkant av møta i hovudkomiteen. Eg var informert og kunne lese møtereferata i etterkant. Så eg ser ikkje at det var avgjerande.

– Arrangementet gikk med 15 millionar, og det har vore kritikk om dårleg økonomistyring. Kunne det gått annleis om du hadde vore med ¨på desse møta ?

– Det trur eg heilt bestemt ikkje.

Opp i kommunestyret

Heile Tall Ships Races-arrangementet skal opp til endeleg handsaming på kommunestyremøtet onsdag.

NRK Sogn og Fjordane overfører heile kommunestyremøtet direkte på våre nettsider.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast