Elevar frå helse- og oppvekstfaget på Mo og Øyrane vidaregåande skule har pause i kantina
Foto: Bente Kjøllesdal / NRK

Skule og utdanning Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om skule og utdanning i Sogn og Fjordane. Har du tips kan du sende dei til oss på sf@nrk.no eller på vår tipsportal.

 • – Ein siger for elevane

  Frå neste skuleår blir obligatorisk køyreopplæring rekna som godkjend fråvær i skulen. Det betyr at fråvær på grunn av mørkekøyring, glattkøyring og landevegskøyring ikkje vil verke inn på regelen om maksimum ti prosent fråvær. Dette er ein del av den nye regjeringsplattforma som blei lagt fram torsdag. – Dette er ein kjempesiger for elevane. Vi bur i eit land med store avstandar. Då er det også mange som er avhengig av bilen, seier fylkesformann Martin V Jonsterhaug i Vestland FpU.

  Kjøreopplæring
  Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK
 • Mange får jobb etter studia

  Ni av ti studentar ved Høgskulen på Vestlandet er i relevant arbeid to år etter studia, viser den store Kandidatundersøkinga for 2018. Studentane innan helsefag og læraryrka er særleg nøgde med arbeidssituasjonen sin, seier prorektor Bjørg Kristin Selvik.

  Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved HVL
  Foto: Elin Espe Stensvand
 • Mobilforbod i Stryn

  Stryn ungdomsskule har frå nyttår praktisert eit totalforbod mot privat bruk av mobiltelefon i skuletida. Rektor Karin Sæten seier at elevane har støtta tiltaket. Dei har bygd eit mobilhotell der telefonane ligg i skuletida.

 • Oppmodar elevar om å bli heime

  Hafstad vidaregåande skule i Førde er ein av skulane som er hardt råka av spysykja. – I ein klasse er 18 av 30 elevar heime med spysjuka i dag, seier rektor Nina Bygstad. No har skulen sendt ut informasjon til alle elevane der dei oppmodar at elevane ikkje kjem på skulen før det har gått 48 timar etter siste oppkast.

  Hafstad vidaregåande skule
  Foto: Marte Halsør / NRK