Elevar frå helse- og oppvekstfaget på Mo og Øyrane vidaregåande skule har pause i kantina
Foto: Bente Kjøllesdal / NRK

Skule og utdanning Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om skule og utdanning i Sogn og Fjordane. Har du tips kan du sende dei til oss på sf@nrk.no eller på vår tipsportal.

 • Kallar inn til ekstramøte

  Politirådet blir kalla inn til ekstramøte etter narkotikaaksjonen på Flora vidaregåande skule. Det skriv Firdaposten. Politirådet er eit samarbeidsorgan mellom politiet og kommunen, og det er ordførar Ola Teigen som har kalla dei inn til møte. Ordføraren er uroa over klimaet i debatten, og ønsker derfor å kople inn politirådet.

  Ola Teigen vart overraska over at kystradioen skal leggast ned.
  Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK
 • Skal vurdere bruk av hund

  Politiet vil sjå på korleis dei brukar narkotikahundane framover. To elevar blei arresterte etter at ein hund markerte då politiet var innom for å informere elevane om narkotikabruk. Juristar har meint at aksjonen var ulovleg, og at det ikkje er lov til å søke på elevar med hund på skulen. Politisjef Arne Johannessen seier dette kan bety at dei vil sjå om dei skal ha hund med når dei gjer førebyggande arbeid.

  Narkohunden Odin
  Foto: Marita Aarekol / Bergens Tidende
 • Pengar til programmering

  Tre skular i fylket får pengar til programmering. Regjeringa deler ut 15 millionar kroner til kommunar, fylkeskommunar og private skuleeigarar som har prioritert å styrke kunnskapen i programmering. Her i fylket er det skulane i Flora, Hyllestad og Leikanger som får pengar.

  Programmering ved Ulstein ungdomsskule
  Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK
 • Håper på meir nynorsk

  – Med KrF i regjering ser vi fram til ein enda meir nynorskvennleg politikk, seier leiar Magne Aasbrenn i Noregs Mållag. Utdanningsdirektoratet har greidd ut språkdelt ungdomsskule etter oppdrag frå eit samrøystes storting i 2016. Aasbrenn håper KrF sikrar nynorskelevane rett til opplæring på nynorsk ut heile grunnskulen, dersom dei kjem i regjering.

 • Kan få sjukepleieutdanning

  Nordjord-kommunane kan få tilbod om desentralisert sjukepleieutdanning frå hausten 2019, skriv Fjordabladet. Studieplassane er ein del av Høgskulen på Vestlandet, og er tenkt lagt til Eid vidaregåande skule. Utdanninga er ei vidareutdanning og er eit tilbod til dei tilsette i kommunane som ønskjer det i kombinasjon med jobb.