NRK Meny

Skuffa over breibandsatsinga

Framlegget til statsbudsjett er svært skuffande, seier leiar for IT-forum i Sogn og Fjordane, Jan Heggheim. I ei pressemelding skriv IT-forum at regjeringa sitt forslag til statsbudsjett legg opp til 50 millionar kroner i tilskot til breibandutbygging i 2015. I 2014 vart det lyst ut 160 millionar, og det kom søknadar for over 700 millionar, skriv IT-forum.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar