NRK Meny

Skuffa over breibandsatsinga

Framlegget til statsbudsjett er svært skuffande, seier leiar for IT-forum i Sogn og Fjordane, Jan Heggheim. I ei pressemelding skriv IT-forum at regjeringa sitt forslag til statsbudsjett legg opp til 50 millionar kroner i tilskot til breibandutbygging i 2015. I 2014 vart det lyst ut 160 millionar, og det kom søknadar for over 700 millionar, skriv IT-forum.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.