NRK Meny

Skryt for godt oppmøte

Talet på pasientar som ikkje møter til timen sin på sjukehus er halvert sidan Helse Vest starta prosjektet «Alle Møter» i 2012. Pasientane i Helse Førde er dei aller flinkaste til å møte opp. – Folk fortener skryt, seier prosjektleiar Frode Schanke (biletet). Eitt av tiltaka er at alle pasientar får sms-varsling før dei skal ha time.

Frode Schanke
Foto: Helse Førde
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.