NRK Meny

Skryt for godt oppmøte

Talet på pasientar som ikkje møter til timen sin på sjukehus er halvert sidan Helse Vest starta prosjektet «Alle Møter» i 2012. Pasientane i Helse Førde er dei aller flinkaste til å møte opp. – Folk fortener skryt, seier prosjektleiar Frode Schanke (biletet). Eitt av tiltaka er at alle pasientar får sms-varsling før dei skal ha time.

Frode Schanke
Foto: Helse Førde
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.