Skremt over naturinngrep

– Utlendingane som besøker fjordane kjem fordi dei trur vi har rein, spennande og fantastisk natur. Det seier Dag Jarle Aksnes, dagleg leiar i reiselivsklynga NCE Tourism Fjord Norway til Bergens Tidende. Han er skremt over dei mange naturinngrepa som blir gjort langs fjordane. Aksnes seier det er ei utfordring for reiselivsnæringa at ein ikkje veit korleis ein skal rekne på kva reiselivet kan tape økonomisk, dersom den urørte naturen blir tukla med.