NRK Meny
Brannmannskap frå Høyanger og Hyllestad deltek i arbeidet.