NRK Meny
Brannmannskap frå Høyanger og Hyllestad deltek i arbeidet.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.