Skeptisk til ny drift i Sløvåg

Ein tredel av politikarane i kommunestyret i Gulen er skeptiske til Alexela sine planar om å starte opp att drift i Sløvåg.

Vest Tank - GULEN 20071118
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Det viser ei ringjerunde NRK har gjort.

Over halvparten av lokalpolitikarane som har vore tilgjengelege for kommentar, seier nei til vidare drift på ulukkestomta.

Ein av desse er Laila Nyhammar frå Venstre: Skeptisk til vidare drift

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.