NRK Meny

Skeptisk til ny drift i Sløvåg

Ein tredel av politikarane i kommunestyret i Gulen er skeptiske til Alexela sine planar om å starte opp att drift i Sløvåg.

Vest Tank - GULEN 20071118
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Artikkelen er flere år gammel.

Det viser ei ringjerunde NRK har gjort.

Over halvparten av lokalpolitikarane som har vore tilgjengelege for kommentar, seier nei til vidare drift på ulukkestomta.

Ein av desse er Laila Nyhammar frå Venstre: Skeptisk til vidare drift

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar