Skeptisk til ny drift i Sløvåg

Ein tredel av politikarane i kommunestyret i Gulen er skeptiske til Alexela sine planar om å starte opp att drift i Sløvåg.

Vest Tank - GULEN 20071118
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Det viser ei ringjerunde NRK har gjort.

Over halvparten av lokalpolitikarane som har vore tilgjengelege for kommentar, seier nei til vidare drift på ulukkestomta.

Ein av desse er Laila Nyhammar frå Venstre: Skeptisk til vidare drift

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.