Skeptisk til lysløype ved vindpark

Sogn og Fjordane turflag fryktar isnedfall ved ei lovd skiløype ved vindturbinanlegget på Guleslettene. Vindkraftselskapet Zephyr AS fekk nyleg ja til å bygge ut eit anlegg mellom Flora og Bremanger, og har lovd ei skiløype til grunneigarane i samband med dette, skriv Firdaposten. – Vi vil ta hensyn til dette ved ei eventuell utbygging, seier dagleg leiar OIav Rommetveit i Zephyr.