Skeptisk til Helse Førde-«taxi»

Styreleiar Clara Øberg i Helse Førde vurderer å gå mot forlaget om at Helse skal overta pasientkøyringa som taxinæringa i dag står for.

Vidar Vie og Clara Øberg

TUNGE SAKER: Styreleiar Clara Øberg og konst. adm.dir. Vidar Vie på fredagens styremøte.

Foto: Bård Siem (mms) / NRK

Forlaget frå administrasjonen om at helseføretaket sjølve skal stå for pasienttransporten, har skapt sterke reaksjonar.

Drosjenæringa fryktar for levebrødet, dersom dei misser sjukehus-køyringa. Idag, fredag, skal styret i Helse Førde ta stilling til forslaget.

– Saka er ikkje blitt drøfta formelt av styremedlemmene, men eg er innstilt på å reise tvilen på styremøtet fredag, seier styreleiar Clara Øberg til Firda før møtet.

Administrasjonen vil spare pengar ved å ha eigne bilar som fraktar pasientar som er for friske til ambulansetransport, men Øberg trur omleggingar av pasientransporten må sjåast i ein større samanheng. Helse Førde må også ta omsyn til følgjene det vil få for innbyggjarane, meiner styreleiaren.

Drosjenæringa har spådd taxi-død i utkantane dersom ein blir fråteken helsekøyringa.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.