NRK Meny

Skattesmell for bøndene

Den nye skatteforma i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett vil medføre store ekstrakostnader for bøndene, særleg for dei som har dyre fjøs, skriv Firda. Regjeringa føreslår å redusere avskrivingssatsen på husdyrbygg. Har ein eit fjøs til ein verdi av sju millionar kroner vil dette gi 140.000 kroner i reduserte avskrivingar. – Det betyr fort 40.000 til 50.000 kroner i auka skatt, seier avdelingssjef i Norges Bondelag, Arnstein Tveito, til Nationen, skriv Firda.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.