Skatteoppgjer

Nesten 10 milliardar kroner har drygt 88.000 personar i Sogn og Fjordane betalt i skatt i 2018. Det viser tal frå Skatteetaten. Dei aller fleste av oss får att pengar på skatten, men det er også nesten 350 millionar kroner som må tilbakebetalast.