NRK Meny

Skal undersøke kunstgrasbaner

Fylkeskommunen skal undersøke tilstanden på kunstgrasbanene i Sogn og Fjordane. Målet er å finne ut korleis eigarane held banene vedlike. Spesielt vil dei ha fokus på bruken av gummikulene i banedekket og rutinane eigarane har vore å fange opp desse ved til dømes snømåking. Resultatet av undersøkinga skal presenterast på ein konferanse på Skei 18. oktober.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.