NRK Meny

Skal taksere over 1000 eigedomar

I løpet av dei neste vekene skal over 1000 eigedomar i Bremanger takserast, det skriv Fjordenes Tidende. Kommunen slit med å dekke inn Terra-gjelda si, og har difor innført eigedomsskatt også på private bustader. Rådmann Tom Joensen seier til avisa at sjølve takseringsarbeidet vil koste kommunen vel to millionar kroner.

Vegopning på Bergum i Førde kommune