Skal skyte bukkar på Hardangervidda

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har vedtatt ein fellingskvote på 6000 vaksne reinsdyrbukker. Bakgrunnen for avgjerda er kravet frrå Mattilsynetom raskast mogleg å finne ut om villreinbestanden er smitta av skrantesjuke. Tidlegare har ein skote heile villreinstammen i Nordfjella etter at det vart påvist skrantesjuke.