Skal sende ned undervassbåt

Politiet opplyser at det blir sendt ned ein undervassbåt i Jølstravatnet i dag, for å undersøke sikta i vatnet og forholda på botnen. Denne veka starta arbeidet med å heve bilen som blei teken av eit ras i sommar.

Jølstravatnet
Foto: POLITIET