NRK Meny

Skal orientere dei tilsette

I ettermiddag verdt dei 60 tilsette ved Pelagia i Florø orienterte om kva som skal skje med fabrikken. Ingen i leiinga ynskjer å kommentere saka før dei har fått orientert dei tilsette om kva styret har vedteke. Tidlegare i haust vart det kjent at Pelagia skulle redusere talet på anlegg, og at mottaket i Florø var mellom dei som vart vurderte.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.