NRK Meny

Skal lære av Åkneset

Folk frå Aurland kommune og beredskapsavdelinga til Fylkesmannen skal til Sunnmøre for å lære meir om beredskap mot fjellskred. Sidan i fjor har dei arbeidd for å lage ein plan for beredskap mot skred frå Joasetbergi i Aurland. Dei involverte ber no om eit møte med kommunar, politi og Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å høyre om røynslene med beredskap mot fjellskred frå Åkneset i Storfjorden.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.