NRK Meny

Skal lære av Åkneset

Folk frå Aurland kommune og beredskapsavdelinga til Fylkesmannen skal til Sunnmøre for å lære meir om beredskap mot fjellskred. Sidan i fjor har dei arbeidd for å lage ein plan for beredskap mot skred frå Joasetbergi i Aurland. Dei involverte ber no om eit møte med kommunar, politi og Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å høyre om røynslene med beredskap mot fjellskred frå Åkneset i Storfjorden.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.