NRK Meny

Skal handsame rapport

Sogndal kommunestyre skal i dag handsame rapporten om arbeidsmiljøet i Sogn barnevern. Det skjer etter ei ekstern gransking av problem i arbeidsmiljøet i barnevernet. Kontrollutvalet vil legge fram sine kommentarar og kome med ei tilråding til kva som må skje i kjølvatnet av rapporten.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.