Skal bygge ut Jølstra Kraftverk

Styret i Sunnfjord Energi har bestemt seg for å bygge ut Jølstra Kraftverk. I 2017 gav Olje- og energidepartementet grønt lys til utbygging av vassdraget. Utbygging av vassdraget vil koste 704,5 millionar kroner og skal produsere over 200 gwh med straum i året, melder Sunnfjord Energi. Dette er ei av dei største kraftutbyggingane i fylket i nyare tid.

Reinene etter utbygging
Foto: Sunnfjord Energi/Multiconsult / Illustrasjon