NRK Meny

Skal betre språkkompetansen

Fleire kommunar skal bygge opp særleg kompetanse på opplæring av minoritetsspråklege i grunnopplæringa. Det melder Fylkesmannen. Dette er del av ei større satsing i samband med utfordringane som minoritetsspråkelege barn, unge og vaksne møter i grunnopplæringa. Kommunane i fylket som er med, i tillegg til fylkeskommunen, er Eid, Flora og Sogndal.

Vegopning på Bergum i Førde kommune