NRK Meny
Normal

Sjukehuset har mista 70 årsverk

Talet på årsverk ved Nordfjord sjukehus har gått ned med 70 på fem år.

Nordfjord Sjukehus

70 FÆRRE ÅRSVERK: Nordfjord sjukehus.

Foto: Ottar Starheim / NRK

I 2008 var det 186 årsverk ved sjukehuset på Nordfjordeid, no er det 116. Adm. dir. Jon Bolstad seier til Fjordenes Tidende at personalstoda no vil stabiliserer seg.

– Vi ventar at talet på stillingar vil auke litt fram til vi får rusposten i full drift, og vi har nokre funksjonar som krev litt meir folk.

Ved Nordfjord psykiatrisenter har talet på årsverk auka frå 76 til 82,5 i same perioden. Totalt er det 146 tilsette ved sjukehuset og 99 ved psykiatrisenteret.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.