NRK Meny

Sjukeheim får kritikk

Ein kommune i Sogn og Fjordane har fått kritikk frå Fylkesmannen etter at ein sjukeheimspasient døydde. Pasienten hadde magesmerter som ikkje vart dokumentert eller rapportert vidare av pleiepersonellet til tilsynslegen. Mageproblema vart dermed ikkje fanga opp eller undersøkt av lege ved legetilsyn, skriv Fylkesmannen. Helsetenestene var ikkje forsvarlege.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.