NRK Meny

Sju av ni seier ja til å gå vidare

Sju kommunar i midtre og indre Sogn seier ja til å arbeida fram ein intensjonsavtale for ein ny storkommune. Alle kommunane i regionen - minus Luster og Høyanger - røysta for vedtaket i Sogn regionråd i dag. Sognekommunane vurderer ei rekkje ulike større og mindre alternativ kvar for seg, men makta til slutt å einast om eit felles arbeid med intensjonsavtale.

Sogn regionråd
Foto: Noralv Pedersen / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.