– Første gong eg er så heldig å få sjå det

Då det byrja å buldre i fjellsida inst i Erdalen i Oppstryn var Jan-Ove Garlid snar med å ta fram mobiltelefonen.

Jan-Ove Garlid sat utanfor Vesledalshytta i Erdalen i Oppstryn då han høyrde buldringa frå fjellsida.

SJÅ VIDEO: Naturkreftene kan vere imponerande å sjå på frå trygg avstand. (FOTO: Jan-Ove Garlid)

– Eg sat utanfor Vesledalshytta, og så byrja det å buldre opp i der, fortel Jan-Ove Garlid.

Torsdag 2. juni var han på fjelltur i Erdalen i Oppstryn, noko han titt og ofte er. Om våren og sommaren rasar det ofte i området, men han har sjølv aldri sett det.

– Lokale seier det pleier å kome eit stort ras rundt jonsok, men det er litt lenger framme i dalen. Det var første gongen eg var så heldig å få sjå det, seier han.

Garlid tippar han var kring 500 til 600 meter frå raset, men frykta ikkje at snømassane skulle kome heilt ned til området der han stod.

– Nei, det trur eg ikkje går an.

Ber folk vere merksame

Den siste tida har sommarvarmen slått inn over store delar av landet, men det har ikkje auke faren for snøskred i noko grad.

– Folk må vere merksame når dei går på skitur, og det kan vere mykje vatn i snøen. Vi har også fått inn bilete som syner at det somme stader er forseinkingar i terrenget som er fulle av vatn, seier Søren Boje ved skredvarslinga i NVE.

Knut Horvath Maristuen skal passe på at reinen heldt seg på rett side av riksvegen over Hemsedalsfjellet.
I dag kunne Førde Brannvern ta i bruk den første stigebilen i Sogn og Fjordane, og dermed kan dei nå heilt opp til dei øvste etasjane på dei høgaste bygga.
Ferjer som ikkje går når dei skal, er dessverre eit ikkje ukjent fenomen her på Vestlandet. 
På E39-sambandet Anda-Lote i Nordfjord var det over 100 innstilte avgangar i fjor. Og for nokon kan ei innstilte ferje få alvorlege konsekvensar.