NRK Meny

Sjåfør kvilte for lite

Ein utanlandsk yrkessjåfør i 40-åra har godteke 14.000 kroner i bot for fleire brot på køyre- og kviletidsreglane. Mannen vart stogga under ein kontroll på Håbakken i april i år. Kontrollørane avdekka då at mannen hadde køyrd åtte dagar utan godkjend vekekvil. Lengste samanhengande kvil var på litt over fire timar i løpet av eit døgn. Mannen får heller ikkje køyre bil på norske vegar dei neste seks månadane.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast