Sjå Vestlandsrevyen direkte

Programleder er Jan Børge Leirvik
Vegopning på Bergum i Førde kommune