NRK Meny
Normal

Sjå utspørjinga av småpartia

Sist ut i utspørjinga til NRK Sogn og Fjordane var Kristent Samlingsparti og Kystpartiet.

Mindor Tonheim

Mindor Tonheim frå Kristent Samlingsparti blei spurt ut i siste utspørjinga.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Erlend Blaalid Oldeide

UTSPØRJAR: Erlend Blaalid Oldeide.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Kystpartiet stilte med andrekandidat Asbjørn Massnes. Han vart kjent førre val som einaste som dreiv valkamp utan mobiltelefon og internett.

Kystpartiet har forsøkt fleire gonger å kome til makta i Sogn og Fjordane utan hell. Partiet er blitt kalla det uekte avkommet til Senterpartiet og Framstegspartiet, med kamp mot sentralisering og iver etter å bruke oljepengar.

Kristent Samlingsparti stilte med pastor Mindor Tonheim. Partiet er nok ukjent for dei fleste. Dei seier dei går til val for å stoppe avkristninga i Norge.

Andre viktige saker for dei er ein restriktiv alkoholpolitikk, og ei omgjering av abortlova.

Desse skal i elden i utspørjingane

Her er heile lista over kor tid dei forskjellige partia møter i studio. Du kan også sjå utspørjingane i opptak:

Tysdag 23. august: Utspørjing Noralv Distad (Høgre)
Onsdag 24. august: Utspørjing av Marit Barsnes Krogsæter (V)
Fredag 26. august: Utspørjing av Trude Brosvik (KrF)
Måndag 29. august: Utspørjing av Norvall Nøringset (SV)
Onsdag 31. august: Utspørjing av Jenny Følling (SP)
Fredag 2. september: Utspørjing av Åshild Kjelsnes (Ap)
Måndag 5. september: Utspørjing av Frank Willy Djuvik (FrP)
Onsdag 7. september: Utspørjing av Gunnvor Sunde (Samfunnsdemokratane) og Ingunn Kandal (Raudt)
Torsdag 8. september: Utspørjing av Mindor Tonheim (Kristent Samlingsparti) og Asbjørn Massnes (Kystpartiet)

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.