NRK Meny
Normal

Sjå skrytevideoen av fylket

Fylkeskommunen har laga skrytevideo frå Sogn og Fjordane.

Vestlandsfjord

Nærøyfjorden

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Videoen er utarbeidd saman med fleire europeiske partnarar i samband med eit EU-prosjekt Sogn og Fjordane fylkeskommune var leiar for. Prosjektet handla om geografisk informasjonsteknologi – Geoshare.

Videoen, som eigentleg består av to presentasjonar, er òg tenkt for å presentere Sogn og Fjordane som aktuell partnar i nye EU prosjekt i framtida.

Tanken er at kommunar, organisasjonar og institusjonar kan nytte videoen for å presentere seg eller vise kvar ein kjem frå.

Slik vert fylket presentert: Sjå videoen her

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå