Bølgjer i Bremanger
Foto: Svenn Petter Kjerpeset
Vegopning på Bergum i Førde kommune