NRK Meny

Siste krav frå Kjelsnes

Det er behov for å auke tapskompensasjonen til fylket. Det sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes på sitt siste offisielle oppdrag som fylkesordførar då ho var på høyring i kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget i går. Ho bad støttepartia for regjeringa om å få til eit budsjettforlik der Sogn og Fjordane kjem betre ut. Slik ordninga ligg føre i dag vil fylket tape 2090 kroner per innbyggjar i fylket.