Sikra seg millionkontrakt

Årdalsbedrifta Impec har sikra seg ein kontrakt med Hydro verdt fleire titals millionar kroner, det skriv Sogn Avis. Impec er ein nisjeprodusent innan smelteverksindustrien og skal levere avansert utstyr til eit nytt Hydro-anlegg på Karmøy. Dagleg leiar Ståle Øvstetun seier avtalen kan vere med å sikre arbeidsplassar og kanskje by på fleire.