NRK Meny
Normal

Med handmakt i den stupbratte fjellsida legg sherpaene ny sti opp til Jostedalsbreen

Opp ei stupbratt fjellside i Jølster jobbar fire sherpaer frå Nepal med å gjera den gamle stien mykje tryggare.

I sommar blir det lagt steintrapper på endå ein gammal ferdselsveg opp til Jostedalsbreen.
Fire sherpaer har no teke fatt på den brattaste stien.

SJÅ REPORTASJEN: Den gamle stien opp Lundeskaret skal rustast opp.

Stien opp Lundeskaret i Jølster er truleg ein av dei brattaste stiane i Norge. Den fører opp til Jostedalsbreen, og i sommar jobbar fire sherpaer frå Nepal med å gjera stien tryggare.

Det er hundrevis av meter ned den stupbratte fjellsida på nedsida av stien, men samanlikna med Himalaya, der sherpafolket kjem frå, er det ganske puslete.

– Dette er ikkje særleg høgt, ler Dawa Nuru.

Sonam Tshering (t.v.) og Dawa Nuru

TRIVST: Sherpaene Sonam Tshering og Dawa Nuru (t.h.) trivst godt med arbeidet i Jølster.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK

Hender, spett og hammar.

– Dei er fantastisk flinke arbeidsfolk. Dei har det i hendene sine å jobbe med stein, og dette er ting dei er vande med frå heimlandet sitt. Dei evnar å sjå kva stein som passar inn her og der, dei formar litt på den, slår litt på den og får den til å passa inn slik at det blir veldig solid og bra. Dette arbeidet vil truleg liggja her i mange, mange år framover, seier Ole Runar Aabrekk, prosjektleiar i Utmarkressurs AS

– Dersom steinane ikkje er like ved der me treng den, så ber med dei på ryggen dit me skal ha dei, seier Dawa Nuru.

– Norge har eit rikt naturlandskap, så me saknar ikkje Nepal når me er her, smiler han.

Starta i 1906

Lundeskaret i Jølster opp mot Jostedalsbreen

BRATT: Det er ikkje arbeid for pingler, det sherpaene no held på med. For det er bratt opp mot breen. Veldig bratt.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK

– Dette ser veldig bra ut, seier Anne Rudsengen i Statens naturoppsyn.

– Dette er viktig arbeid, både som eit kulturminne slik at det ikkje skal gro att, men også for noverande og komande generasjonar som kan bruka desse flotte stiane.

Allereie i 1906 starta jølstringane å legge til rette for fotturistane. No er sherpaene på plass for å fullføre jobben.

– Denne delen av stien vart bygd i 1906. Det vart sprengt ut, laga steintrapper og sett opp enkle vaierar langs stien. Då fekk jølstringane som gjorde det 800 kroner for 800 dagsverk, seier ho.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.