Stien er 600 meter lang og bygd av stein

I Jostedalen er sherpaer frå Nepal snart ferdig med ein ny imponerande sti.

Sherpaer byggjer sti til Styggevatnet

SNART FERDIG: Arbeidet vert no avslutta for vinteren, sjølv om noko står att før stien er heilt klar. Den offisielle opninga har likevel allereie vore.

Foto: Statkraft

Det er Statkraft som står bak stiprosjektet, som går opp til damanlegget ved Styggevatnet i Jostedalen.

Statkraft skal auke flaumavleiingskapasiteten til dammen og til neste år blir det mykje anleggstrafikk på vegen som går opp dit i dag.

Arbeidet omfattar utviding av eksisterande tunnel, sprenging av ny vassveg på totalt to hundre meter og bygging av ny betongterskel med overbygg.

Stien skal sikre tilkomsten for turfolket i anleggsperioden. Ikkje uvanleg er det sherpaer frå Nepal som har fått ansvaret for å bygginga.

Arbeidet vert avslutta i morgon.

Sherpane ved endnen av stien dei har bygd til Styggevatnet

LANGVEGSFRÅ: Steinarbeidarane frå Nepal ved endepunktet for stien: (frå venstre) Store Ang Tshering Sherpa, Fura Tashi Sherpa, Raju Magar, Kunga Tempe Sherpa og Vesle Ang Tshering Sherpa.

Foto: Statkraft
Styggevassdammen i Jostedalen

NYE KRAV: Hit opp går stien, til Styggevassdammen, med ein demning på 55 meter, som rommar 250 millionar kubikkmeter med vatn. Nye krav frå NVE gjer at dammen må byggast om.

Foto: Statkraft

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.