Set opp minnestein for døde born

Dødfødde born skal få ein eigen minnestein på Stokkenes gravplass i Eid.

Steinen skal avdukast førstkomande søndag, og ifølgje kyrkjeverje Aud Evy Leirgulen gjeld den både fortida - og framtida.

Leirgulen har saman med jordmor Linda Grotle Hauge jobba med minnesteinen sidan mars i fjor.

Steinen er grå, litt mindre enn ein vanleg gravstein og har inskripsjonen "Fred til minne om barna som er døde" .

Steinen gjeld både for fostra som har fått ein naturleg død, og dei som har vorte valde vekk.

Ifølgje prost Rolf Schanke-Eikum er dette ikkje ei velsigning av sjølvvald abort, men tvert om det motsette.

- No kan vi tydeleggjere at det er eit lite menneskeborn som dør i mors liv. Det har også krav på å verta gravlagd med verdigheit.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.