NRK Meny

Set ned nettleiga

Sognekraft reduserer nettleiga med 25 prosent frå 1. april. Det skriv Sogn Avis.

På grunn av ekstraordinære kostnadar etter skadane frå stormen Dagmar fekk kundane til Sognekraft auka nettleiga si i 2014 og 2015.

Administrerande direktør Terje Bakke Nævdal seier alle selskapets 8.800 kundar vil merke reduksjonen, og at dette er ei varig nedsetjing av nettleiga.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.