NRK Meny

Set krav til sjukepleiarstudentane

Frå 2019 må alle som vil inn på sjukepleiarstudiet ha minst tre i norsk og matte frå vidaregåande for å komme inn. Regjeringa sine endringar kan føre til tomme studieplassar fleire stader i landet. – Vi må sørge for at statusen for utdanninga og yrket aukar, seier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.