Set krav til sjukepleiarstudentane

Frå 2019 må alle som vil inn på sjukepleiarstudiet ha minst tre i norsk og matte frå vidaregåande for å komme inn. Regjeringa sine endringar kan føre til tomme studieplassar fleire stader i landet. – Vi må sørge for at statusen for utdanninga og yrket aukar, seier kunnskapsminister Henrik Asheim.