NRK Meny

Set inn større båt

Fordi det er venta stor trafikk fram mot jul, blir det sett inn ein større snøggbåt mellom Sogndal og Bergen. M/S «Vingtor» (298 sete) blir sett inn i sognebåtruta frå torsdag ettermiddag til laurdag. Båtselskapet Norled oppmodar dei reisande om å tinge billett på førehand.

MS Vingtor i rute mellom Bergen og Sogn
Foto: Pressebilete / Norled
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.