Set inn større båt

Fordi det er venta stor trafikk fram mot jul, blir det sett inn ein større snøggbåt mellom Sogndal og Bergen. M/S «Vingtor» (298 sete) blir sett inn i sognebåtruta frå torsdag ettermiddag til laurdag. Båtselskapet Norled oppmodar dei reisande om å tinge billett på førehand.

MS Vingtor i rute mellom Bergen og Sogn
Foto: Pressebilete / Norled