NRK Meny

Set inn ekstraferje på E39

Norled melder at dei i morgon, Kristi Himmelfartsdag, set inn ei ekstraferje på sambandet Lavik-Oppedal på E39 over Sognefjorden. Sambandet går med laurdagsrute, altså to ferjer, men i tidsrommet frå klokka 10 til 17 vil det gå tre ferjer, såkalla kvardagsrute.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.