NRK Meny

Semje om vestlandsregion

Fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane er blitt samde om ein intensjonsavtale for samanslåing av dei to fylka. Det skjer etter to dagar med forhandlingar på Os. Det stadfestar fylkesordførar Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane og fylkesvaraordførar Pål Kårbø (Krf Hordaland). Namnet på det nye fylket blir Vestlandet og nynorsk blir administrasjonsspråk.

Vegopning på Bergum i Førde kommune