NRK Meny
Normal

Selje slit med brannleiinga

Selje har problem med å skaffe kvalifisert leiing for brannvernet i kommunen. Dette er eitt av fleire avvik som kjem fram i tilsynsrapporten frå direktoratet.

Rådmann Reidar Sandviknes seier dei jobbar med saka.

- Det som er vanskelegast å få på plass er leiar for førebygging. Det har vi fått ein merknad på. Men vi jobbar med og reknar med å ha dette på plass innan fristen, seier han.

Håper på samarbeid

Og fristen for dette og fleire andre merknader til brannvernet i Selje er 15. juli. Då må Selje i tillegg ha på plass også ein stadfortredar for brannsjef, noko som manglar i dag. Rådmann Reidar Sandviknes seier dei jobbar å løyse kompetansemangelen gjennom interkommunalt samarbeid.

Får ny brannbil

Ein annan merknad er at kommunen ikkje har vatn i samsvar med forskriftene til å sløkke ein eventuell brann.

- Vi må demme opp nokre stader som er vanskeleg tilgjengeleg. I tillegg får kommunen ny brannbil med større vasskapasitet i løpet av året, seier han.

Fleire manglar

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap peikar elles på at det ikkje er tilfredsstillande oppfølging av tilsyn, mangelfulle planer, ikkje gjennomført feiing over alt i 2005, ikkje fysisk test av røykdykkarar. Men rådmann Reidar Sandviknes meiner det meste skal vere på plass innan fristen.

- Vi håper at vi kan gje eit svar då som er tilfredsstillande, seier han.