NRK Meny

Seks påkøyrde hjortar

Hausten nærmar seg med store steg, noko som betyr stor fare for å møte hjorten langs vegen. Sidan onsdag kveld er hjortar påkøyrde i Askvoll, på Bjørlo i Eid, på Klakegg i Jølster, ved Davikneset i Bremanger, ved Meland bru i Stryn og på Ljøsne i Lærdal.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.