NRK Meny

Seks mister jobben

Seks tilsette mister arbeidsplassen sin når DNB sin filial på Nordfjordeid vert nedlagt i april. Trass i at DNB sentralt seier dei vil omplassere tilsette, inneber det i praksis at tilsette frå Nordfjord må flytte eller pendle. Banksjef i DNB Sissel Bringeland seier dagen i dag er tung for dei tilsette. – Vi har jo ei god stund visst at det kom til å skje endringar, men det er litt annleis å sjå det svart på kvitt at dette er eit av dei mange kontora som må stenge.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.