Seier opp avtale om barnevern

Eit samrøystes Balestrand kommunestyre har vedteke å seie opp samarbeidsavtalen med Sogn barnevern, det skriv Sogn avis i dag. Sogndal har vore vertskommune for barnevernssamarbeidet, men no har politikarane bestemt seg for å seie opp avtalen. – Sogndal kommune har som vertskommune ikkje hatt naudsynte internkontrollrutinar som sikrar at oppgåvene vert riktig utført, seier ordførar i Balestrand Harald Offerdal til avisa. Kommunalsjefen i Sogndal er ikkje samd, og understrekar at Sogn barnevern leverer ei robust og profesjonell teneste.

Harald Offerdal, ordførar i Balestrand
Foto: Noralv Pedersen / NRK