NRK Meny

Seier nei til storkommune i Sogn

Det var lite gehør å spore på Sogn regionråd sitt møte i går når medlemmene skulle diskutere ordførar Olav Lunden sitt utspel om å slå saman sognekommunane til ein kommune. Ifølgje Sogn Avis meinte medlemmene i rådet at ein slik diskusjon først må takast i kvar einskild kommune. Den nye kommunereforma blir tema på eit felles formannskapsmøte 5. september.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.