Seier nei til fleirbrukshall

I eit vedtak gjort for fleire veker sidan, men som har vore stempla som 'ikkje offentleg' i postlistene, har formannskapet i Hyllestad bede administrasjonen om å avvikle planane om fleirbrukshall ved skulen. Det skriv Firda. Det er tre år sidan kommunestyret bestemte seg for å bygge hallen. Ordførar Morten Askvik bekreftar vedtaket til avisa. Planen no er å hente inn anbod om ein idrettshall ved Myragjerdet.