NRK Meny

Seier ja til riving

Sivilombodsmannen støttar Fylkesmannen i si uttale om at ein kan rive det omstridde Vikenhuset på Skei i Jølster.

Det var Fortidsminneforeininga som hadde klaga på Fylkesmannen si saksbehandling, og meinte at vedaket om riving ikkje var gyldig, men det har Sivilombodsmannen no avvist.

I dag skal kommunestyret i Jølster på ny handsame saka, etter at SV har bede om ei ny sak, etter at fleire partar har lagt fram planar for huset.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.