NRK Meny
Normal

Seier ja til omstridd gruveprosjekt

Nordic Mining har komme eit steg nærmare utvinning av rutil i fjellområdet Engebø i Naustdal. Måndag sa rådmennene i Naustdal og nabokommunen Askvoll ja til det omfattande gruveprosjektet.

Protestantar frå Vevring møtte statsminister Jens Stoltenberg

KJEMPAR IMOT: Protestantar frå Vevring i Naustdal har møtt mellom andre statsminister Jens Stoltenberg i kampen mot gruveprosjektet i Engebøfjellet. No går rådmannen deira inn for prosjektet.

Foto: Eline Buvarp Aardal/NRK

- Jobbar og utvikling veg tyngre enn miljøkonsekvensane, seier rådmennene ifølgje Firda.

Nordic Mining har planar om å starte utvinning av det verdfulle metallet rutil i Engebøfjellet på nordsida av Førdefjorden i Sunnfjord.

No skal politikarane ta stilling til saka

Prosjektet er svært omstridd, ettersom ei gruve vil medføre store inngrep i fjellområdet - samstundes som enorme mengder restmassar frå fjellet kan bli dumpa i eit deponi i fjorden.

Ulike miljøgrupper og fiskeridirektoratet har kjempa for å få stoppa prosjektet, og om få veker skal politikarane ta stilling til saka.

LES OGSÅ:

Rutil vert nytta som fargestoff i mellom anna måling, plast, papir og i næringsmiddel, og finst i ein konsentrasjon på mellom tre og fem prosent i eklogitten i Engebøfjellet.

Difor vert Engebø-gruva rekna som eitt av dei mest framtidsretta mineralfunna i Sogn og Fjordane.

- Vil leggje til rette for utvikling

Måndag vart det klart at Nordic Mining legg 30 millionar kroner i eit nærings- og kulturfond, etter ein avtale mellom gruveselskapet, dei to kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

- 30 millionar var det vi klarte å komme fram til. Vi har hatt ei retning i forhandlingane, der hovudmålet er å leggje til rette for lokal og regional næringsutvikling, seier rådmann Øyvind Bang-Olsen i Naustdal til Firda.