NRK Meny

Seier ja til nytt inntektssystem

Førde kommune vel å støtte ei omlegging av inntektssystemet. Med 14 mot 13 vedtok bystyret dette punktet i ein høyringsuttale til kommunereforma, skriv Firda. I det same punktet står det at Førde kommune meiner inntektssystemet i større grad må sikre inntekt og teneste i dei mellomstore kommunane med 10- til 30.000 innbyggarar. Senterpartirepresentant Iris Loftheim skildra det som eit signal om at Førde ikkje bryr seg om nabokommunane, og var sjølv sterkt imot, ifølgje avisa.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.