NRK Meny

Seier ja til endringar

Fylkesmannen seier ja til utbyggingsplanane for Østerbø kraftverk i Høyanger. Fylkesmannen skriv at dei nye planane fører til mindre inngrep i Randalen ved at både kraftverket, anleggsvegen, kraftlina og deponiet er teke ut av planane. Inntaket ved Østerbø kraftverk skal også byggast veglaust. Ei føresetning er at det blir lagt fram detaljplanar for kontrollert deponering av massane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.